కాలుష్యపు కోరల నుంచి ప్రకృతిని కాపాడండి.

మన అందరి ఆరోగ్యాన్ని రక్షించండి.

నీటి కాలుష్యం : నీరు మానవుల జీవనానికి అత్యంత ఆవశ్యకమైనది. నీరు లేకుండా బ్రతకడం కష్టం. భూమి మీద నాల్గింట మూడొంతులు నీరే ఉంది. మానవుని శరీరంలో కూడా నాల్గింట మూడొంతులు నీరే ఉంది. ప్రతి మనిషికి తన బరువులో ప్రతి కేజీకి 40 నుంచి 60 మిల్లీలీటర్ల చొపన్ర నీరు ప్రతిరోజూ అవసరం. 50 కిలోల బరువున్న మనిషికి రోజుకు రెండు నుంచి మూడు లీటర్ల నీరు అవసరం. మనిషి ఆరోగ్యానికి, జీవించడానికి కూడా మంచి నీరు కావాలి. శరీరంలో 15 శాతం నీరు తగ్గినా కూడా మనిషి చనిపోతాడు.

Pages : 64

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good