కల్పన (కవితా సంపుటి) సంపాదకులు : అనిసెట్టి సుబ్బారావు, రెంటాల గోపాలకృష్ణ
''కల్పన''కు ముందుమాటగా ''చింతన''లో ఒక యుగం సమాప్తమై మరో యుగం ప్రారంభం కానున్న సంధ్యా సమయాన్ని'' సంపాదకులు విపులంగా చర్చించారు. ''జాతులన్నీ ఏక కుటుంబంగా ఏర్పడటం చేత సాహిత్యంలో మానవవ్యక్తి అంతర్జాతీయ వ్యక్తిగా రూపొంది, అంతర్జాతీయ సాహిత్యంలోని సంప్రదాయాలు, మార్పులు ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ప్రవేశించటం'' నేటికవులు ప్రస్తుతంలో నిల్చి భవిష్యత్‌ స్వరూపాన్ని దర్శించటాన్ని రికార్డ్‌ చేశారు.
''కల్పన'' కవితా సంకలనం ఆధునికతకూ, అభ్యుదయానికీ, విప్లవ భావాలకీ సింహద్వారం...........

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good