తెలుగునాట నవలల్ని విశేషంగా చదివింపచేసే అలవాటు చేసిన రచయితల్లో మాదిరెడ్డి సులోచన ఒకరు. ఆనాడు కాల్పనిక ప్రభావంతో రచనలు చేసిన వారిలో ఈమె ఒకరు. ఊహాజనిత చిత్రణ కంటే వాస్తవిక జీవిత చిత్రణకు ప్రయత్నించారు.

కలకాదు సుమా!

శశిరేఖ నవ వధువు. ఆమెకు ప్రపంచమంతా పచ్చగా, అందంగా కనిపిస్తున్నది. తన జీవితం యుగళగీతిలా సాగిపోతుంది. తన అదృష్టానికి తనే మురిసిపోతుంది. రవిలాంటి భర్త దొరకడం మాటలా! చిలిపితనం, అనురాగం పోటీ పడుతుంటాయి అతని మాటలలో. అతని చిలిపి చేష్టలు గుర్తుకు వచ్చాయేమో నవ్వుకుంది ఆమె.....

పేజీలు :135

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good