ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల వారికి బాలబాలికల పరిస్థితిని వివరించి, ఆయా ప్రభుత్వాలు చట్టాలు చేసే స్థితికి తీసుకుని రాగలిగాడు కైలాస్‌. ఈనాటికి కూడా సుమారు మూడు మిలియన్ల ప్రజలు బానిసత్వంలోనే ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితికి చలించిపోయి కైలాస్‌ తన వృత్తిని కూడా త్యాగం చేసి, నిస్వార్థంగా వారి విముక్తి కోసం పోరాటం సాగించాడు. అతడు 1954వ సంవత్సరంలో విదిశలో జన్మించాడు. 1980 నుండి తన పోరాటాన్ని ప్రారంభించాడు.


కైలాస్‌ యొక్క స్వార్థరహిత సేవల్ని గుర్తించి, అతనికి 2014వ సంవత్సరం నోబెల్‌ బహుమతిని యిచ్చారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good