కొన్ని సీరియస్‌ కథలు...
కొన్ని సరదా కథలు..
కొన్ని రొమాంటిక్‌ కథలు...
కొన్ని ఒరిజినల్‌ కథలు..
కొన్ని జాగత్ప్రసిద్ధ రచనల అనువాదాలు
వెరసి 'కాగితాల బొత్తి'
వివిధ వార, మాస పత్రికలో ప్రచురితమైన కథలు ఇప్పుడు పుస్తక రూపంలో...

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good