కార్టూన్లలో మార్క్స్‌ రచనలను,

సిద్ధాంతాలను క్లుప్తంగా వివరించడం సాధ్యమేనా?

సాధ్యమేనని నిరూపించాడు 'ర్యూస్‌'!

ఈ పుస్తకం ఒక 'డైజస్ట్‌'!... మార్క్సిస్ట్‌ సిద్థాంతమూ,

దాని చరిత్రా; ఆర్థిక వ్యవస్థా, పెట్టుబడి, శ్రమ,

వర్గ వైరుధ్యం, వర్గపోరాటం, సోషలిజం మొదలైన

విషయాలను సామాన్యులకు సైతం సులభంగా అర్థం అయ్యేట్టు

విడమరిచే మార్క్సిస్ట్‌ సిద్ధాంత సంగ్రహ దర్పణం!...

మార్క్స్‌ జీవిత చరిత్రను కూడా

విపులీకరించే బొమ్మల కథ...

'ర్యూస్‌' అంతర్జాతీయ కార్టూనిస్ట్‌

'ఎడువార్డో డెల్‌ రియో' కలం పేరు.

Pages : 148

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good