నేను ఇప్పుడు ఆ హోటలుకి మజమానురాలిని నా సొంత చెల్లలు అందరు ఉద్యోగస్తుల తో కలసి పని చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. అంది సౌదర్య.
సౌదర్యా ! కాని అది నాకూ అమ్మకీ అన్నం పెట్టె ఉద్యోగం. నేనేం తప్పు చేసాను. అంది సంయుక్త .
నువ్వే తప్పేం చేయలేదు. నాకు ఇష్టం లేదు నిన్ను అక్కడ చూస్తుంటే నేను వున్న ఆ మురికి కూపం గుర్తుకు వస్తుంది. అంది.
నాకు మళ్ళి ఉద్యోగం దొరకడం కష్టం అంది సంయుక్త .
అది నీ తలనొప్పి అంటూ సౌదర్య భుజాలు ఎగేసింది. అమ్మని చూడడానికి రావా ?
రాను . వచ్చి ఆవిడ తిట్టే తిట్లు వినలేను
అమ్మ ఏడుస్తోంది
అది ఆవిడ ఖర్మ...
ఇది ముగ్గురు అక్క చెల్లెళ్ళ కథ సౌదర్య , సంగీత సంయుక్త మొగ్గురూ ఒకే ఇంట్లో పుట్టి పెరిగిన స్వభావాలు మాత్రం వేరు. బాగా కలిగిన కుటుంబ మైనా భార్య భానుమతి కారణంగా భరద్వాజ అప్పుల పాలవుతాడు. ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు. ఏ ఆసరా లేని ఆ కుటుంబం నానా కష్టాలు పడుతుంది. సౌదర్య డబ్బుకాశపడి తండ్రి వయసున్న సహదేవవర్మని పెళ్లి చేసుకుంటుంది. సంగీతాది మరో ప్రపంచం. సంగీతం తప్ప ఇంకేమీ తెలియదు. ఇక సంయుక్తే ఆ ఇంటికి ఆధారమవుతుంది. రాత్రింబవళ్ళూ శ్రమించి తనదైన జీవితాన్ని నిర్మించు కుంటుంది. . కలిమిలేములనూ బిన్న మనస్తత్వలనూ చిత్రిస్తూ జీవితాన్ని సురభిళం చేసేదేమిటో తెలియజెప్పే యద్దనపూడి సులోచనారాణి నవల.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good