భారత దేశ స్వాతంత్య్రోద్యమ చరిత్రలో స్ఫూర్తిగా నిలిచిన త్రివర్ణ పతాక ఆవిర్భావానికి తెలుగు గడ్డ వేదికయ్యింది. దక్షిణ భారత దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి అఖిలభారత కాంగ్రెస్‌ సమావేశం 1921లో బెజవాడలో జరగటం, ఆ సందర్భంలో పింగళి వెంకయ్య జాతీయ పతాకం రూపొందించి గాంధీజీకి సమర్పించటం మనందరికీ తెలిసిందే. తెలుగుజాతి కీర్తిని సువిశాలమైన యవనికపై శాశ్వతంగా నిలిపిన జాతీయ పతాక రూపశిల్పి పింగళి వెంకయ్య నిరాడంబర జీవితం, మహోన్నత వ్యక్తిత్వం, దేశభక్తి పరాయణత, బహుముఖ ప్రజ్ఞ నేటి యువతకు స్ఫూర్తి దాయకం.
Pages : 133

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good