మొత్తం ఇరవై వ్యాసాలతో ఈ సంకలనాన్ని వెలువరించారు. ఈ వ్యాసాలన్నీ వివిధ వైవిధ్య భరితమైన అంశాలపై రాసినవి. అయితే ఎక్కువ వ్యాసాలు అమెరికా సామ్రాజ్యవాద తత్వాన్ని బహిర్గత పరుస్తూ ఎండగట్టేవే. ప్రత్యేకించి లాటిన్‌ అమెరికా, మధ్యాసియా ప్రాంతాలలోని నేటి ప్రస్తుత పరిస్ధితులపైనా, రాజకీయ సంస్కృతి, జాతి హత్యాకాండ, సోషల్‌ డెమొక్రసి, వివిధ కుడివాద - వామపక్షాల ప్రస్తుత స్ధితిగతులు, కూలిపోయిన రష్యా నమూనా సోషలిజం, భవిష్యత్‌ సోషలిజం గురించిన అంచనాలు తదితర అంశాలపై రాయబడినవి ఈ వ్యాసాలు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good