ఇందులో ఉన్న కథలన్నీ ఒకే చోటు నుంచి సేకరించినవి కావు. దేశదేశాల కథలున్నాయి. భారతదేశ కథలూ ఉన్నాయి. ఇందులో ఎన్నో కొత్త కథలున్నాయి. పాతవీ ఉన్నాయి. రచయిత సోదుం రామ్మోహన్‌ వివిధ కోణాల నుంచి వీటిని సేకరించి పొందుపర్చారు. మక్కీకి మక్కీ అనువాదం చెయ్యలేదు. ఆయన కథలన్నింటిలోనూ తెలుగు వాతావరణాన్ని నింపారు. పాత్రలకు తెలుగు పేర్లు పెట్టారు. అందుకే ఈ కథలు చదువుతూ ఉంటే ఏదో పరాయి కథలను చదువుతున్నట్లు అనిపించదు. లోపల బాలి వేసిన బొమ్మలు కథల తెలుగుదనాన్ని మరింత పెంచాయి. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good