ద్వితీయ ప్రపంచ మహా సంగ్రామంలో సోవియట్ ప్రజల ధీరోదాత్తతను, త్యాగనిరతిని అద్భుతంగా చిత్రించిన మరపురాని మహత్తర నవల ఇంద్రధనస్సు. ఇది స్టాలిన్ బహుమతి పొందిన పుస్తకం. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good