నవ్వించడం ఒక యోగం

నవ్వడం ఒక భోగం

నవ్వలేకపోవడం ఒక రోగం


హాస్యం అంటే తల్లితో, చెల్లితో, భార్యతో

బిడ్డలతో కలిసి పంచుకునే చక్కని విందని మనకు చెప్పిన

హాస్యబ్రహ్మ జంధ్యాల అందించిన నవ్వులపంట ఈ జంధ్యాల జోక్స్‌.

Pages : 78

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good