మన శరీరంలో ఉన్న ఎండోక్రెనల్ గ్రంధులకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది.వీటి నుండి స్రవింపబడే హోర్మోన్స్ మన శరీర వ్యవస్థలోని చాలా ముక్యమైన అవయవాల మీద ప్రభావం కలిగి ఉన్నాయి.
హోర్నోనుల ప్రభావం ఈ క్రింది వాటి మీద ఎక్కువగా ఉండును. పెరుగుదల, సంతానోత్పత్తి, నీరు, లవణాల జీర్ణ క్రియ మిద, మూత్రపిండాలు, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా తీవ్రమైన వ్యాధులున్న పరిస్థుతులలో ప్రభావం చూపిస్తాయి. వీటిలో ముఖ్యమైన కొన్ని గ్రంధులు పనితీరు, వాటి ఫలితాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good