నాలుగు దశాబ్ధాలుగా మావోయిస్టు ఉద్యమం

కొనసాగటానికి గల మూలకారణాలు తల్సుకోవటానికి,

దేశంలో కొనసాగుతున్న ఉద్యమం ప్రవేశ పెట్టిన

ప్రత్యామ్నా ఆర్థిక, సామాజిక జీవన విధానాలను

తెల్సుకోవటానికి ఈ పుస్తకం ఉపయోగపడుతుంది.

రాహుల్‌ పండిత ఈ పుస్తక  రచనకు ఎంతో శ్రమ

పడ్డారు. దేశంలోని ప్రధానమైన పరిణామాలను గురించి

చర్చించడమే కాకుండా ఈ పుస్తకం నుంచి భవిష్యత్‌

నిర్మాణానికి అవసరమైన చర్చకు దోహదం చేస్తుంది.

పేజీలు 150

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good