హస్త సాముద్రికం నేర్చుకునే విధానం సరిగా వుంటే, ఫలితాలను సులువుగా చెప్పవచ్చు. దీన్ని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ప్రతి విషయాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక అంశం గురించి అర్థం అయ్యాకే రెండవ అంశానికి వెళ్ళాలి. ఇక మన అరచేతిలో రేఖల గురించి తెలుసుకుందాం. మానవ శరీరంలోని కొన్ని నాడుల అంతాలమూలంగా ఈ రేకలు ఏర్పడతాయి. అరచేతి రంగు, రేఖల స్థిఇ వాటి రంగును బట్టి వ్యక్తి ఆరోగ్య స్థితిని నిర్ణయించవచ్చు. అరచేయి గులాబీ రంగుతో, రేకలు ఎరుపు రంగుతో వుంటే నాడీమండల వ్యవస్థ, రక్తప్రసరణ సక్రమంగా వుందని అర్థం. అరచేయి రంగు పసుపుగా వుంటే, నాడీ వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణలో లోపాలు వున్నట్టు గ్రహించి, వాటివల్ల కలిగే అనారోగ్యాలను తెలుసుకోవచ్చు.

Pages : 100

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good