నల్లజాతి రచయితలు వచ్చి తెల్లవాళ్ళనుద్దేశించి ఓ మాట అంటారు. 'మాగురించి మీరు రాశారు. ఇక చాలు మేం వచ్చాం. మా గురించి మేము రాసుకుంటాం. ఆ హెచ్చరికతో తెల్లజాతి దిగ్భ్రాంతి చెందింది. మహిళల సమస్యపై మహిళలు రాయడం అనేది చాలా అవసరం. పురుషులు రాయలేరని కాదు. వాళ్ళ దృష్టి వేరే వుంటుంది. అనుభవం వేరే వుంటుంది. బాధ వేరే వుంటుంది. చట్టాల గురించి రాయటం ఒక ఎత్తు అయితే స్త్రీల గురించిన చట్టాలపై స్త్రీలే రాయటం మరో ఎత్తు. ఆ స్త్రీ న్యాయవాది కావడం మరో ముఖ్యాంశం. అవసరమైన సమయంలో అవసరమైన పుస్తకంగా వచ్చింది.

విషయం చాలా అపారం అయితే చిన్న చిన్న గుళికలు తయారు చేసి హేమ సమాజానికి అందిస్తున్నది. ఈ పుస్తకాన్ని చూడండి. హేమ తన ప్రయత్నంలో ఎంత సఫలీకృతురాలయిందిదో చూడండి. అవసరమనుకుంటే కొంత సామాగ్రి మీరు అందించండి. అందరం కలిసి ఈ ప్రయత్నాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. - బొజ్జా తారకం, సీనియర్‌ న్యాయవాది

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good