కోట్లకు పడగలెత్తిన విలాస పురుషుల ఆనందం కోసం ఒక జూద ప్రపంచాన్ని నిర్మించాలనుకున్నాడు రాజు భాయ్... రెక్కాడితే కాని డొక్కాడని మత్స్యకారుల గుడిసెలు కూలిపోతాయని తెలిసినా పావులు కదిల్చాడా పారిశ్రామికవేత్త... అతని ఎత్తు తెలిసి పేద ప్రజలకు అండగా నిలిచిన ఒక యువకుడు పై ఎత్తు వేసి చదరంగపు పావుల్ని కదిల్చాడు...! అప్పుడేం జరిగింది...? అడుగడుగునా ఆసక్తి రేకెత్తించే సింహప్రసాద్ నవల "గురి".

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good