ప్రపంచ ప్రఖ్యాత అన్వేషకులు గురించి తెలుసుకోవడం అంటే మనం ఇప్పుడు నివసిస్తున్న ప్రపంచాన్ని ఎలా కనిపెట్టారో గమనించడమే. ఈ సీరిస్‌లోని టైటిల్స్‌ 1. మానవ శరీరం 2. సైన్స్‌ అండ్‌ నేచర్‌ 3. ఆవిష్కరణలు 4. సముద్ర ప్రపంచం 5. జంతు ప్రపంచం 6. ఆశ్చర్యకరమైన ప్రదేశాలు, 7 గొప్ప అన్వేషణలు 8. మీ ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోండి 9. ఎలాక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ 10 మన ప్రపంచం

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good