Buy Telugu Books for learning languages like Learn English, Hindi, Kannada, Tamil, Malayalam in 30 days at Lowest Prices.
Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Hindi Essays

మన రాష్ట్రం లో 6 నుండి 10 వ తరగతి వరకు హిందీని అధ్యయనము చేయు విద్యార్ధుల, దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ, హైదరాబాద్ హిందీ ప్రచార సభ నిర్వహించు ప్రారంభ పరీక్షలకు హాజరగు విద్యారుదుల అవసరాలను ద్రుశితో పెట్టుకొని ఈ పుస్తకం రూపొందించ బడింది. దీనిలో 134 వ్యాసములు గలవు. ఈ పుస్తకం వివిధ వ్యాసరచన, వక్రుత్వపు ..

Rs.30.00

Grammer for Spoken E..

There are so many books on Spoken English in the market now. But they all seem to be mere translation from Telugu to English, but not based on grammar. It is a wrong notion that Spoken English does not re-quire grammar. GRAMMATICAL English conveys the correct idea of ones mind. Lest it sh..

Rs.27.00

English Nerchukundam..

ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడ్డానికి గాని, రాయడానికి గాని ఇంగ్లీష్ అక్షరాలూ ఎలా ఉంటాయో తెలియాలి. చదవడమే తెలియాలి. చదవడమే కాకుండా మాట్లాడడం సరియైన పద్దతిలో రాయడం కూడా తెలియాలి. అందువల్ల ఇంగ్లిష బొత్తిగా తెలియనివారికి, అక్షరాల పరిచయంతో మొదలు పెట్టి, పూర్తిగా బాగా రాయగలిగేటట్లు చేయడం యీ పుస్తకం యొక్క ముఖ్య ఉద్..

Rs.70.00

English Grammar & co..

Useful for SBI Clerical Exam, also for PO's , S.I., R.R.B., and other competitive Exams.. Part A - Articles... Prepositions... Tenses.... Active voice.. Passive Voice... Direct & Indirect speech... Conjuctions... Interjection... Question Tag... Spellings... sunonyms... Letter writing.. Passage Com..

Rs.125.00

Hindi Vyasaalu - Lek..

మన రాష్ట్రంలో 6 నుండి 10 వ తరగతి వరకు హిందీని అధ్యయనము చేయు విద్యార్దులు , దక్షణ భారత హిందీ ప్రచార సభ, హైదరాబాద్ హిందీ ప్రచార సభ నిర్వహించు ప్రారంభ పరీక్షలకు హాజరగు విద్యార్ధుల అవసరాలను ద్రుష్టి లో పెట్టుకొని ఈ పుస్తకం రూపొందించ బడినది. దీనిలో 93  వ్యాసములు, 5 ఉత్తరాలు గలవు. దీనితో పాటు హిందీలో తరుచ..

Rs.36.00

English

English occupied a place of importance before India's independence. Even agter independence, it continues to play an important role in the various fields of life. In the present day world, it has become the key to success. The young men and women of our contry are naturally interested in masteri..

Rs.75.00

English Nerchukundam..

Spoken English ని Conversational English అని కూడా అంటారు. ఇది communication skills లో ఒక భాగం. ఇంగ్లీషు భాషమీద మనకి ఎంత పట్టు ఉన్న, దాన్ని ఇతరులకు తెలియజేసే శక్తి కలిగి ఉండాలి. అంటే, communicate చేయగలిగి ఉండాలి. ఉద్యోగాల్లోగాని, ఏదైనా కోర్సుల్లో గాని ప్రవేశించాలంటే Interviews కి హాజరు కావాలి. Interv..

Rs.160.00

Telugu Sametalu - En..

తెలుగు భాషకు  సంస్కృతి కి సంబంధించిన అపురూపమైన పుస్తకమిది. నూటనలభై ఏళ్ళ కిందట ఇక్కడ చలామణిలో వున్న సామెతలను తద్వారా అప్పటి సమాజాన్ని సందర్శించే అవకాశం కలిగించే పుస్తకం. ఆంగ్లేయ అధికారిగా వచ్చిన కెప్టెన్ ఎం.డబ్ల్యుకార్ విశేషమైన శ్రద్ధాసక్తులతో సేకరించి ఆంధ్ర లోకోక్తి చంద్రిక పేరిట..

Rs.100.00

Mana Bhasha Dwara 16..

      సువిశాల భారతదేశంలో ప్రాంతానికో భాష చొప్పున ,లిపితో నిమిత్తం లేనివే దాదాపు 16 భాషలుకు పైగా ఉన్నాయి .వీటిలో మళ్లి ఎన్నన్నో మాండలికాలు ,యాసలు ...,ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఆ భాషలో సంభాషించాలంటే -మన జీవిత కాలంపడుతుంది సరిపోదు .     ..

Rs.50.00

Spoken English With ..

      In this book there is about what is 888?,Am,have,can,some more sentences with auxilary verbs,questions with what,when,where,why,who,which,how,some more questions,tense&voice,some more sentences on voice,kinds of sentences,parrts of speech ,structures or verb patterns..

Rs.120.00

Spoken English Cours..

      చాల కాలంగా సులువుగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం నేర్చుకోండి అంటూ ఎన్నో పుస్తకాలూ వస్తున్నాయి. మనలో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాస బాగా పెరిగిందని అర్ధమవుతుంది. ఇదొక మంచి జిగ్నభిలష! తెలుగు తెలిసిన వారు సులువుగా మాట్లాడటం వచ్చానేది నూటికి నూరుపాళ్ళు నిజమే!కానీ.... దాన్ని అంచలంచలుగా సాధన చేస్తేనే సాధన చేస..

Rs.80.00

Spoken English

      ఆంగ్లభాషను నేర్చుకోవడం తేలికే .సరైన పుస్తకం ఎంచుకొని ,practise చేస్తే english లో ఈజీగా మాట్ల్దగాలుగుతారు . మనవ శరీరానికి గుండెకాయ ఎటువంటిదో, వాక్యానికి verbఅటువంటిది. అందుచేత verb కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని క్రోడీకరించి రూపొందించబడినదే మీ చేతిలో ఉన్న 'verbs special'. ..

Rs.120.00

Words Often Confused..

      For all students and for all competitive examinations..

Rs.25.00

Letter Writing

      ఈ పుస్తకంలో నందు ప్రతి ఉత్తరమునకు తెలుగు అనువాదము సోదాహరణంగా ఇవ్వబడినది. తెలుగు అనువాదము కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంగ్లీష్ ఉత్తరాలకు అధిక ప్రాధాన్యత నివ్వడం జరిగింది. అన్ని రకములైన అంశములపై వ్యక్తిగత, అధికారిక ఉత్తరాలు ఇవ్వటం జరిగింది. పతకమిత్రులు ఇచ్చే ఆదరణమీద , పునర్ముదరణలో..

Rs.30.00

General Essays

      In this book .. 1. Why One needs " PRESENTATION SKILLS", 2. The Rise of the youth, 3. Aedes Mosquitoes spread Dengue & Chikungunya 4. Malaria Mystery Solved. 5. Outcome budget 06-07 : Flagship Programmes, 6. RBI's annual Policy Statement 2006-07, 7. Recommendations of he Mid -term Appraisal of..

Rs.30.00

Meeru Sulabhamga Eng..

..

Rs.30.00

Meeru Hindi Sulabham..

..

Rs.30.00

How to Speak Good En..

       ..

Rs.30.00

31 rojullo Tamil Ner..

..

Rs.30.00

31 Rojulalo Hindi nu..

      ..

Rs.30.00