దయానంద ఆలమూరి
ఈ పుస్తకం రచయిత దయానంద ఆలమూరి ఇప్పటికే ఇంగ్లీష్‌, తెలుగు పాఠకులకు పాతిక పుస్తకాలు రాసి, లక్షలాది పాఠకుల హృదయాల్లోమంచి ఆంగ్లోపన్యాసకులుగా, ఇంగ్లీష్‌ గ్రామరు, స్పీకింగ్‌ కోర్సు, స్పోకెన్‌ ఇంగ్లీష్‌ పుస్తకాలను బైలింగ్వల్‌ స్ట్రక్చరల్‌ పద్ధతిలో రాసిన రచయితగా చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు. వారి పుస్తకాల అధ్యయనం ద్వారా ఎంతోమంది ఇంగ్లీష్‌ నేర్చుకొని వారివారి వృత్తుల్లో ఎంతో అభివృద్ధిని, ఎన్నో విజయాలను సాధించారు.
ఈ పుస్తకంలోని పాఠాలు ఎలిమెంటరీ దశ, ప్రాథమిక దశ, ఇంటర్మీడియట్‌ దశ, కొంచెం ఎడ్వాన్స్‌డ్‌దశల వరకు ఒక ప్రత్యేకమైన క్రమం ప్రకారం వరుసగా అతి చిన్న, సులువైన వాక్యాల నుండి కొంచెం కష్టమైన వాక్యాల వరకు సరళమైన శైలిలో వివరించారు.   ఏ పాఠమైనా కష్టంగా వున్నట్లుగాని, అర్ధంకానట్లుగాని అనిపిస్తే తాత్కాలికంగా వదిలేసి ముందుకు సాగండి. పాఠాలన్నీ ఒకదానిపై మరొకటి ఆధారపడి ఉంటుంటాయి. కనుక మళ్లీ వెనక్కి వచ్చి వదిలేసిన పాఠాలను చదవండి. రెండవసారి చదివినా అర్థం కాకపోతే, కొంత వ్యవధినిచ్చి మళ్ళీ చదవండి. మూడవసారి తప్పక అర్థమవుతాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good