Buy Telugu Books to learn English Grammar Online at Lowest Prices.
Product Compare (0)
Sort By:
Show:

English-English-Telu..

ఇంగ్లిష్‌ - ఇంగ్లిష్‌ - తెలుగు మీడియం డిక్షనరి విత్‌ ప్రనన్సియేషణ్‌పేజీలు : 552..

Rs.260.00

A To Z High School E..

"A Book of A to Z High School English Grammar" is specially designed to meet the needs of learners who are studying in the High Schools.  It is written mainly as a self study book, but might also be used in class with a teacher.  Telugu, the regional language is used as the medium of instr..

Rs.40.00

English Grammar And ..

Salient features of the Book "The New World English Grammar And Phonetics" తెలుగు వివరణలతో,We are sure that the book will serve the purpose of leading the readers to success.Simple and easy grammar and phonetics learning concepts.It will prove to be an ideal reference source for students and teacher..

Rs.122.00

Synonyms - Antonyms ..

విద్యార్ధులకు, ఉపాధ్యాయులకు, రచయితలకు, ఉద్యోగార్ధులకు, జర్నలిస్టులకు ఆంగ్ల-తెలుగు భాషల్లో పద సంపదను పెంచుగోగోరువారికి ఉపయోగపడే నిఘంటువు. నేడు ప్రపంచంలో ఆంగ్ల భాష ప్రాధాన్యత, వాడకం క్షణ క్షణానికి పెరుగుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. మనం ఏ భాషలోనైనా చక్కగా రాయాలన్నా, మాట్లాడాలన్నా, మనకు ఆ భాషలోని స..

Rs.180.00

Spoken English

Learning to speak English language, like learning practically any other skill, involves instruction and practice. While playing tennis, instruction is provided by a coach or a book.  Then come hours of practice, hitting a ball against a board, volleying with friends, playing..

Rs.150.00

English Grammar And ..

It is a fact that English learners develop phobia about English language, especially English grammar. The authors of this book made a sincere attempt to reduce the fears deeply entrenched in the minds of English language learners.  The authors are successful to a large extent in explaining the ..

Rs.95.00

Meeru Englishlo Maat..

 ఇంగ్లీషు భాషలో వాక్య నిర్మాణం తెలుగు భాషకు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ పుస్తకంలోని ఫ్లోచార్ట్‌ నుండి వందలాది వాక్యాలు నిర్మించవచ్చు. ఇంగ్లీషు భాషలోని వాక్యనిర్మాణం అర్థం చేసుకోవటమే కాదు. అలవాటు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏ మనిషైనా తనకు అలవాటైన పని ఎంత కష్టమైనదైనా తేలికగా చేయగలడు...

Rs.124.00

English Grammer Thro..

దయానంద ఆలమూరి ఈ పుస్తకం రచయిత దయానంద ఆలమూరి ఇప్పటికే ఇంగ్లీష్‌, తెలుగు పాఠకులకు పాతిక పుస్తకాలు రాసి, లక్షలాది పాఠకుల హృదయాల్లోమంచి ఆంగ్లోపన్యాసకులుగా, ఇంగ్లీష్‌ గ్రామరు, స్పీకింగ్‌ కోర్సు, స్పోకెన్‌ ఇంగ్లీష్‌ పుస్తకాలను బైలింగ్వల్‌ స్ట్రక్చరల్‌ పద్ధతిలో రాసిన రచయితగా చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు. వార..

Rs.90.00

Englishlo Samanya Do..

ఆంగ్ల భాషావ్యాకరణవేత్తలు విపులంగా చర్చించిన 'సామాన్య వ్యాకరణ దోషా'లకు తెలుగులో వివరణ ఇచ్చుట వలన తెలుగువారు తమ ఇంగ్లీషు వ్యవహారంలో దొరలే తప్పులను గుర్తించవచ్చు. సవరించుకోవచ్చు. ఇంగ్లీషు భాషా వ్యాకరణ సంప్రదాయాలపై సంపూర్ణ అవగాహన కల్పించి ఇంగ్లీషు భాషలో కూడా మాతృభాషవలె దోషరహితంగా వ్య..

Rs.110.00

Grammar in 60 Days

Grammar topics are organized into 60 days to learn the english grammar in a specific time frame. This time finance can be increased or decreased according to the convenience of the learner. Each topit is dealt with definitions followed by Examples, Exercises and their Answers.  This type deali..

Rs.140.00

Self Letter Drafting..

Letters are infact instruments that carry the thoughts of ont to another. So for as personal letters are concerned they carry emotions and sentiments besides feelings.  There are three types of Letters. 1. Personal letters 2.Business letters and 3. Official letters. Each kind of letter has its..

Rs.160.00

Perfect Letter Writi..

"A Hand Book of Perfect Letter Writing for all occasions" is a very useful product for the High School and College students.  Moreover I hope that it is also useful for the educated young people seeking empolyment and grown-ups in every walk of life, including business men and..

Rs.40.00

Business Letter Writ..

Dr. Johnson has said, "In a man's letters, his soul lies naked".  Letters have souls.  They can speak.  The modern man who is too much enmeshed in the technicalities of life, needs different media for communications with his fellow-beings.  A good letter is like a lively conversa..

Rs.60.00

How to Imporve Your ..

Englihs ha been occupying an important place, now a days in every corner of the world. Even before Independence, It was taught as a language from lower classes onward in schools in our India.  now, It has become an efficient tool of effective communication at the international level, and proficiency..

Rs.100.00

Easy Way to Learn Th..

The importance of Spelling Why do you need to imporve your spelling skills? The answer is, purely and simply that because of the misspelling you ususally get a lower grade.  Some college teacehrs seem to feel that a student who can not spell or take the care to spell correctly..

Rs.40.00

21 St Century Englis..

The author Sri M. Rangachari is a B.A. Honours Economics 1952. Except for some flair in English and indefatigable craze right from school days (borne out of family background), he has no other special qualification in English to  mention. Recipient of ‘Sir George Stanly Prize’ from the Andhra Unive..

Rs.90.00