Buy Dictionaries Online at Lowest Prices. Dictionaries from Telugu to Telugu, Telugu to English, English to Telugu, Telugu to Hindi, Hindi to Telugu and many more are available.
Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Jantu Sastram Englis..

ఈ 'జంతుశాస్త్రం ఇంగ్లీషు - తెలుగు నిఘంటువు'ను హైస్కూల్‌ మరియు కాలేజీ విద్యార్ధులకు ఎంతో ఉపయోగకరమైన నిఘంటువు. ఈ పుస్తకంలో తెలుగు ఉచ్ఛారణతో పదాలతో అర్ధాలను వివరించారు రచయిత జమ్మి కోనేటిరావు...

Rs.150.00

Vruksha Shastra Nigh..

వృక్ష శాస్త్ర ఇంగ్లీష్ - తెలుగు నిఘంటువు...

Rs.70.00

Tribhashaa Dictionar..

నేటి మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల డిక్షనరీ లున్నా ప్రతిదానిలోనూ , చదువరుల అవసరాలను పూర్తిగా తీర్చలేని లోటుపాట్లు ఉంటున్నాయి. అది ద్రుష్టి లో వుంచుకొని ఈ త్రిభాషా డిక్షనరీ ని తయారు చేయించడం జరిగింది. మన ప్రాంతీయ భాషా తెలుగు, మన దేశ జాతీయ భాష హిందీ, అంతర్జాతీయ ఇంగ్లీష్ .. ఈ మూడు భాషల్లోనూ వివిరిగా వాడే పదా..

Rs.175.00

Rasula Ritya pillala..

పిల్లల పేర్లు పుస్తకాలూ తెలుగులో ఇప్పటికే 7, 8 ఉండగా మరో పుస్తకం ఎందుకు? అన్న సందేహాన్ని మా ఫ్రెండ్స్ కొందరు వేలిబుచారు. తెలుగులో ఇటువంటి పుస్తకాలూ వచ్చిన మాట నిజమే. కానీ వాటిని పరిశిలించి చుస్తే అందులో చాల వరకు సాధారణమైన పేర్లతో వాటి అర్ధాన్ని వివరిస్తూ అల్ఫబెతికల్గా పుస్తకాన్ని నింపివేసి ఉంటుంది..

Rs.25.00

Pillala Perla Darsin..

తమ ముద్దుమురిపాల చిన్నారి పాపాలకు అందమైన పేర్లు పెట్టాలని ప్రతి తల్లి తండ్రులు తాపత్రయ పడతారు. మీ పిల్లలకు విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం రావాలని, వారు మంచి పేరు తెచుకోవాలని, వారికీ మంచి పేర్లు పెట్టి, ఇతరులకు తమ పిల్లల పేర్లు వినగానే వార్ కళ్ళలో అభినందన కలగాలని, తమ పిల్లలు పెద్దయిన తరువాత నాకు మంచి పేరు ..

Rs.30.00

Muddoche Pillalaku M..

మీ ముద్దు మురిపాల చిన్నారులకు అందమైన పేర్లు పెట్టాలని ప్రతీ తల్లిదండ్రులూ తాపత్రయపడతారు. మీ పిల్లలకు విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం రావాలని, వారు మంచి వారుగా ఎదగాలని, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని వాకిరి మంచి పేర్లు పెట్టి ఇతరులకు తమ పిల్లల పేర్లు వినగానే వారి కళ్ళలో అభినందన కలగాలని మీ పిల్లలు పెద్దయిన తరువాత న..

Rs.25.00

Modern Dictionary

It is a long felt desire of many a student to have a handy dictionary for day to day use in school or college. We feel proud in present-ing this dictionary, keeping in view the re-quirements of High School and College stu-dents. We tried to give meanings and defini-tions of words in full as it ..

Rs.75.00

Mini Tribhasha Nigha..

This dictionary is prepared keeping the problems of Hindi teaching in english medium school of Andhra Pradesh. In Very few schools of andhra pradesh. In very few schools Hindi is taught using translation method. While using translation method, it is found that the teachers and students are not wel..

Rs.40.00

Mini Dictionary

ఒక భాషలోని మాటలకూ సరైన అర్ధాలను తెలిపే పుస్తకాలను నిఘంటువులని, కోసలని అంటారు. నిఘంటువు వాళ్ళ ఒక పదం యొక్క అర్ధం తెలుసుకోవటంతో పటు, ఆ పదం నిర్దుష్ట స్వరూపం, వ్యుత్పతి, రూపాంతరాలు మొదలైన విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి. నిఘంటువు చూచే అలవాటు వల్ల భాషాజ్ఞానం పెంపొందుతుంది. ఈ నిఘంటువు నిర్మాణంలోను, ముద్రణలోని ..

Rs.27.00

Jantu Sastra Nighant..

..

Rs.70.00

Ganita Sastra Nighan..

..

Rs.70.00

Dictionary

ఈ డిక్షనరీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకొనే వారికి, చదివే విషయం అవగాహన చేసికొనటానికి చక్కని మార్గం వేస్తుంది. తెలుగు మీడియం వారికీ ఇంగ్లీష్ పదాల వివిధ అర్ధాలు, వాటిని ఉపయోగించే పద్దతి తెలియజేస్తుంది. ఇందులో కేవలం భాషా పదాలు మాత్రమే గాక శాస్త్ర సాంకేతిక పదాల అర్ధాలు చేర్చబడినాయి. అందువలన ఆయా శాస్త్రాలను అ..

Rs.150.00

Baby Names

ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో పిల్లల పేర్లు వాటి మీనింగ్  ఇంగ్లీష్ లో ఇవ్వబడినవి. ..

Rs.50.00

Muddoche Ammayilaku ..

మీ ముద్దు మురిపాల చిన్నారులకు అందమైన పేర్లు పెట్టాలని ప్రతీ తల్లిదండ్రులూ తాపత్రయపడతారు. మీ పిల్లలకు విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం రావాలని, వారు మంచి వారుగా ఎదగాలని, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని వాకిరి మంచి పేర్లు పెట్టి ఇతరులకు తమ పిల్లల పేర్లు వినగానే వారి కళ్ళలో అభినందన కలగాలని మీ పిల్లలు పెద్దయిన తరువాత న..

Rs.30.00

Muddoche Abbayilaku ..

మీ ముద్దు మురిపాల చిన్నారులకు అందమైన పేర్లు పెట్టాలని ప్రతీ తల్లిదండ్రులూ తాపత్రయపడతారు. మీ పిల్లలకు విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం రావాలని, వారు మంచి వారుగా ఎదగాలని, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని వాకిరి మంచి పేర్లు పెట్టి ఇతరులకు తమ పిల్లల పేర్లు వినగానే వారి కళ్ళలో అభినందన కలగాలని మీ పిల్లలు పెద్దయిన తరువాత న..

Rs.30.00

Nakshatraritya 5555 ..

మీ ముద్దు మురిపాల చిన్నారులకు అందమైన పేర్లు పెట్టాలని ప్రతీ తల్లిదండ్రులూ తాపత్రయపడతారు. మీ పిల్లలకు విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం రావాలని, వారు మంచి వారుగా ఎదగాలని, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని వాకిరి మంచి పేర్లు పెట్టి ఇతరులకు తమ పిల్లల పేర్లు వినగానే వారి కళ్ళలో అభినందన కలగాలని మీ పిల్లలు పెద్దయిన తరువాత న..

Rs.30.00

Sankaranarayana Telu..

వ్యక్తులు స్థలములు మొదలైనవానిని, కేవలం నామవాచకములను చేర్చలేదు. ఉదా : పుష్పదంతుడు : Name of the attendant of siva కేవలం పెర్లుకుగల పర్యాపదములు తొలగింపబడినవి. ఉదా : శర్వాణి : epi. Thet of Parvathi మొద. శశాంకమూర్తి - epi. Thet of Siva మొద. ఒక పదానికి అనేక పర్యాయపదములు ఉన్నపుడు కేవలం కొన్న..

Rs.200.00

Dictionary of Econom..

అర్ధశాస్త్ర భావనలను విద్యార్ధులు సులభంగా అర్ధం చేసుకోవటానికి వీలుగా సులభమైన శైలి లో తగిన ఉదాహరణలతో వ్రాయటం జరిగింది. జటిలమైన భావనలను కూడా అర్ధం అయ్యే రీతిలో సరళమైన భాషలో వివరించటం జరిగింది. ఈ పుస్తకం రెగ్యులర్ డిగ్రీ విద్యార్ధులకు, దూర విద్య నభ్యసించే వారికి, పొటీ పరీక్షలు వ్రాసేవారికి ఉపయోగపడుతుం..

Rs.50.00

Telugu - Telugu Nigh..

తెలుగు - తెలుగు దిక్ష్ణరిలు విద్యార్దులకు మార్కెట్లో చాల లభ్యమగుచున్నవి. ఆయనను మేము విశేష అనుభవము గడించిన పండితులచే ఈ తెలుగు - తెలుగు డిక్షనరీ ని రూపొందించడం జరిగినది. ఈ తెలుగు - తెలుగు డిక్షనరీ హైస్కూల్ విద్యార్దుల నుండి డిగ్రీ స్డాయి విద్యార్దులకు ఉపయోగపడు విధంగా రుపొందిన్చినము. 'విద్యార్దిన..

Rs.400.00

English - Telugu Dic..

The Dictionary of Verbs, English to Telug.0 with Past Tenses and Past-participles is a very very important book to the Students, Teachers, Schools, Office Staff, Officers, Offices, Libraries etc. There are a number of words, which are not known as verbs, but known as nouns only. There are verbs, o..

Rs.36.00