టి మన సమాజంలో ప్రజలు రెండు రకాల పేదరికాలని అనుభవిస్తున్నారు.  ఒకటి కూడు, గూడు, గుడ్డ లేని పేదరికం అయితే, మరొకటి సాటి మనిషి మీద ప్రేమ, దయ లేని పేదరికం.  గుండెలోని తడిని ఆవిరి చేసేసే రెండో రకం పేదరికం మొదటి రకం పేదరికం కన్నా మనిషికి ఎక్కువ హాని చేస్తుంది.  సహాయం చేయడం అనే సద్గుణమే ఈ రెండో రకం పేదరికాన్ని నాశనం చేస్తుంది.  కొందరు సామాన్యులు తమ జీవితాల్లో ఆచరించిన అలాంటి నిస్వార్థపు పనులని మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి సేకరించి పాఠకులకి పరిచయం చేసే, సామాన్యులని ఉదార హృదయులుగా మార్చే ప్రయత్నమే గుడ్‌ బెటర్‌ బెస్ట్‌ ఉద్దేశ్యం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good