సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు సజీవమైనవి. సజీవతకు మార్పు సహజం. అయితే ఎంత మారినా మౌలిక లక్షణం, లక్ష్యం మారకూడదు. కూకటివేళ్ళతో సహా సాంప్రదాయాలు, విలువలు మారినప్పుడు మన జీవన సరళి మారిపోతుంది. జెయింట్‌ వీల్‌ నవలలో కథ జరిగే గ్రామం ఒక ముఖ్య భూమిక. ఆ వూరి దేవుడు సరేసరి. తరాలుగా వస్తున్న దేవుడినగ మరో ముఖ్యపాత్ర. ఇప్పుడు ఆలయ రథంపైన వుండే ఛత్రాన్ని మించి డిష్‌ యాంటినాలు వెలిశాయి. కాలం, నాగరికత యివన్నీ బ్రహ్మచక్రాలు. పై ఆకు కిందికి, కింది ఆకు పైకి వెళ్ళడం జెయింట్‌ వీల్‌కి మామూలే. ఈ మహాచక్రం పై తొట్టిలోంచి మార్పుని జాగ్రత్తగా గమనించి ప్రతి మలుపుని ఫోటోగ్రాఫ్స్‌లా పద చిత్రాలుగా బంధించి కూర్చిన ఆల్బమ్‌ జెయింట్‌ వీల్‌. పొందికైన పదాలతో వర్ణ చిత్రాలు పాఠకులకు అందించడానికి రచయిత్రి శైలి ఎంతగానో అనుకూలించింది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good