అన్ని రకముల కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉపయోగపడును. ఈ బుక్ లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ, ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధాని, వైశాల్యం , జిల్లాలు, లోకసభ , రాజ్యసభ స్థానాలు , బాషలు , జనాభా స్రీ, పురుషుల నిష్పతి, ముఖ్యమంత్రులు ,గవర్నర్లు , స్పీకర్లు , న్యాయమూర్తులు , ప్రధాన నదులు, కేంద్రాలు, పరిశ్రమలు, పంటలు, మొదలగు ఎన్నో అంశాలు కలవు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good