బెల్లం తిన్నంత తియ్యగా ఉంటాయి బెల్లంకొండ కథలు.

వీరి కథలు సూటిగా, స్పష్టంగా, క్లుప్తంగా ఉంటాయి.

ప్రతి కథలోనూ నీతి అంతర్లీనంగా ఉంటుంది.

ఆలోచనాత్మకంగా, ఆచరణాత్మకంగా, ర్పబోధాత్మకంగా ఉంటాయి.

ఓ తాతయ్య మనుమళ్లను దగ్గరకు తీసుకుని ప్రేమగా, బుజ్జగిస్తూ చెబుతున్నట్లుగా ఉంటాయి వీరి కథలు.

పిల్లలను పఠనాసక్తులుగా చేయటంలో వీరి కథలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. యుక్తి, సమయస్ఫూర్తి, చాకచక్యం చూపే పాత్రలతో ఆయన కథలు వుండి పిల్లలకు మనోవికాసాన్ని కల్గిస్తాయి.

పేజీలు : 64

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good