గంధపుచెక్క తాను అరిగిపోతూ సువాసనలను వెదదజల్లుతుంది!

కొవ్వొత్తి తాను కరిగిపోతూ వెలుగులను విరజిమ్ముతుంది!

ప్రభాకర్‌జీ సామాజిక సేవలోనే నిరంతరం అరిగిపోతూ, కరిగిపోతూ జీవితాన్ని సఫలం చేసుకున్న చరితార్థుడు!!!

Pages : 64

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good