ఈ కథలు ఒక విషయాన్ని నొక్కి చెప్తాయి. మనుషుల జీవితాల్లో సంభవించే చాలా సమస్యలు వారి స్వయంకృతాపరాధాల కారణంగానేనన్నది. 'బెన్నీ'' కథ చదివితే ఇది మనకు బాగా అవగతమవుతుంది. సమస్యలకు కారణం సమాజమా, వ్యక్తా? మనిషి సమస్యలకు అతను చేసే పనులే కారణమన్నది ఒక వాదమయితే, చుట్టూ ఉన్న మనుషులు, వ్యవస్థ అతని సమస్యలకు కారణమన్నది మరో వాదం. వ్యక్తి, సంస్థ అన్న రెండింటిలో రచయితలు తమ ఆలోచనా విధానాలకు అనుగుణంగా కారణాన్ని ఎంచుకుంటారు. కుటుంబం అనేది ఉంటే సమస్యలు తప్పవా? కొన్ని పరిణామాలు, కొన్ని పద్ధతులు ఈ కుటుంబం అనే సంస్థను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయా? ఈ కథలు ఈ సమస్యలను ఎలా సరిదిద్దుకోవాలని ప్రతిపాదిస్తున్నాయా? పాఠకుడిలో ఇలాంఇ ప్రశ్నలను లేవనెత్తే ఈ భారతి కథలను జాగ్రత్తగా చదవవలసిన అవసరం ఉంది.

పేజీలు : 168

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good