ఎంబ్రాయిడరీ అనేది ఒక అధ్బుతమైన హస్త కళ. మనకున్న ఆరు లలితకలలతోటి సరిసమానంగా కలవిష్కరణ చేయగల గొప్పదనం ఎంబ్రాయిడరీలో ఉంది. శిల్పి ఎలా అయితే కఠిన శిలలను తన శిల్ప చాతుర్యంతో మనోహరమైన దేవత, సౌందర్యమైన 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good