"ఈ జీవితంలోకి ఎందుకొచ్చామో, ఎప్పుడోచ్చామో, ఎక్కడెక్కడ తిరిగామో, ఏమిచేశామో, ఏమి చెప్పామో, ఏమి విన్నామో, ఏమి తెలిసిందో అని సింహావలోకనంగా ఒక్కసారి వెనక్కి చూసుకుని, అంతే ఇక ముందుకెళ్ళిపోయాడు. ఆ ప్రయాణమూ, ఆ మలుపులే దువ్వూరి వెంకటరమణశాస్త్రి స్వీయచరిత్ర. ఈ తెలుగు కరువు కాలంలో ఈ తెలుగు బీడుమీద కురిసిన జడివానే ఈ స్వీయచరిత్ర".
"అచ్చం తెలుగు జీవితాలనూ, తెలుగు చదువుల్నీ, తెలుగు గురువుల్నీ, తెలుగు శిష్యుల్ని కలవరిస్తాడు, పలవరిస్తాడు. ఈ పుస్తకం నిండా తెలుగు జీవితాలు తూనీగలైపోయి. ఈ తెలుగు మకరందాన్ని గ్రోలడమే పాఠకులుగా మనకి మిగిలింది".--- సాకం నాగరాజు
"ఈ పుస్తకం చదివిన వారందరికీ కూడా జీవితాన్ని ఎంత సౌందర్యవంతంగా మలుచుకొవచ్చో తెలుస్తుంది! మనకున్న వాక్చమత్కృతితో - చాతుర్యంతో ఇతరులకు హాని కలిగించకుండా మన కర్తవ్యాన్ని ఎలా నిర్వర్తించవచ్చో నేర్పుతుంది. ముఖ్యంగా ఆ కాలం నాటి వారి విద్యా వ్యాసంగం, వారు నిలబెట్టుకున్న విలువలు, వారి జీవితంలోని ప్రాధమ్యాలు, నేటితరం వారికి తెలియవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది".--- డాక్టర్ ధూళిపాళ అన్నపూర్ణ

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good