డా|| చంద్రశేఖరరావుగారి శిఖరాయమానమైన సృజన ఇది. ఇవరో అన్నట్లు, ''ఏ కాలానికి కాలం తనకు కావలసిన రచయితను, కవిని సృష్టించుకుంటుంది.'' ఈ మూడు దశాబ్దాల బహు సంకీర్ణ, సంక్షుభిత, సంక్లిష్ట సాంఘీక చరిత్రతో నిండిన కాలం చంద్రశేఖర రావును కన్నది. కాలం తనకు అప్పజెప్పిన పనిని అమోఘంగా నిర్వర్తించాడు. తెలుగు వచనానికి కొత్త రూపురేఖలను, కొత్త సౌందర్యాన్ని, కవిత్వంతో తులతూగే కాంతిని, సత్తువను, లోతును చంద్రశేఖర రావు అందించాడు.  - కె.శివారెడ్డి
వివిధ పత్రికలలో ప్రచురించబడిన 20 కథల సంకలనం ఈ "ద్రోహ వృక్షం".

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good