పేరు : రావినూతల శ్రీరాములు, జననం : తేది 12-10-1936, జన్మస్థలం : ఒంగోలు

రచనలు : జీవిత చరిత్రలు 1) రమణ మహర్షి, 2) ప్రజల మనిషి ప్రకాశం, 3) కల్లూరి సుబ్బారావు, 4) పప్పూరి రామాచార్యులు, 5) గుత్తి కేశవపిళ్లె, 6) దాక్షిణాత్య భక్తులు, 7) మహాత్యాగి మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య జీవితచరిత్ర, 8) మహామనిషి డా|| సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good