నేటి మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల డిక్షనరీ లున్నా ప్రతిదానిలోనూ , చదువరుల అవసరాలను పూర్తిగా తీర్చలేని లోటుపాట్లు ఉంటున్నాయి. అది ద్రుష్టి లో వుంచుకొని ఈ త్రిభాషా డిక్షనరీ ని తయారు చేయించడం జరిగింది. మన ప్రాంతీయ భాషా తెలుగు, మన దేశ జాతీయ భాష హిందీ, అంతర్జాతీయ ఇంగ్లీష్ .. ఈ మూడు భాషల్లోనూ వివిరిగా వాడే పదాలన్నిటినీ ఇందులో చేర్చడం జరిగింది. ఇది విద్యార్ధులకు మాత్రమే కాకుండా అందరికి ఉపయోగ పడుతుందని మా నమ్మకం. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good