జంతువుల పట్ల కారుణ్య దృష్టి పెంపొందించేందుకు వాటిని నిస్సహాయులుగా చిత్రీకరించిన కథలనేకం వున్నాయి. కానీ జంతువుల్లో కూడా మనుష్యుల్లో లాగే కొంటెతనం, కిల్లాడీతనం, ఉంటాయని చూపి వాటితో ఆత్మీయత పెంచిన డాక్టర్‌ డూలిటిల్‌ కథలు 80 ఏళ్ళుగా ఇంగ్లీషు చదివే పిల్లలను అలరిస్తున్నాయి.
ఆ కథల ఆధారంగా తీసిన డాక్టర్‌ డూలిటిల్‌ సినిమాను తెలుగు నుడికారంలో సరదా సరదాగా చెప్పుకొచ్చిన పుస్తకం.
''టామ్‌సాయర్‌ ప్రపంచయాత్ర' తర్వాత బాలసాహిత్యంలో యిది మా మలిప్రచురణ. హాస్యం రంగరించిన రచన.'' వరప్రసాద్‌

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good