దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు? - తాపీ ధర్మారావు
తాపీ ధర్మారావు, జననం : 1887 సెప్టెంబర్‌ 19, మరణం : 1973 మే 8
వేగుచుక్క గ్రంథమాల స్థాపన మొదలుకొని జీవితాంతం నిర్వీరామంగా సాహిత్య కృషి కొనసాగించిన కురువృద్ధులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, కవి, పండితులు, విమర్శకుడు, నాటకకర్త, అభ్యుదయ రచయితల ఉద్యమ స్థాపకులు, హేతువాది. ''దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు?'' గొప్ప సంచలనం రేకెత్తించిన గ్రంథం. కోవెలంటే ఏమిటి? బూతు బొమ్మలెందుకు? ఈ వెంట్రుకల మొక్కుబళ్ళేమిటి? దేవదాసీలెందుకు? కామదహనాలేమిటి? ఇలా ముసురుకొని వచ్చే ప్రశ్నల పరంపరకు ముచ్చటైన సమాధానాలిస్తుందీ గ్రంథం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good