అపరాధ పరిశోధన మాస పత్రికలలో ప్రచురించబడిన నవలికలు ఈ 'డిటెక్టివ్‌ వెంకన్న పరిశోధనలు'.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good