దూవానుగ్రహ సముపార్జనలో దీపారాధన ఒక విశిష్ట సాంప్రదాయం, సంకల్ప సహితంగా, ఏకాగ్ర చిత్తంతో శాస్త్ర సాంప్రదాయానుసారంగా దీపారాధన చేస్తే అద్భుత ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఒక్కో విధమైన ఫలితానికి ఒక్కో విధమైన దీపారాధనను శాస్త్రం నిర్దేశించింది. ఆయా దీపారాధన విధానాలు, దీపారాధనకు వినియోగించవలసిన ప్రమిదలు, వత్తులు, నూనెలు వాటి ఫలితాలు, పఠించవలసిన శ్లోకాలు ఈ పుస్తకం ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఆచరించి ఇష్టకామ్యాలను సిద్ధింప జేసుకోవచ్చు,

తమసోమా జ్యోతిర్గమయా!

పేజీలు : 74

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good