అనాదిగా వస్తున్న కృత్రిమ సమాజంనుంచి విముక్తి సాధించడానికి జరిగే స్వాతంత్య్రసమరగాథ, నిద్రాణమైన జాతి వెన్ను విరిచి మేల్కొల్పుకథ, సమాజపు నగ్నస్వరూపాన్ని మీ ముందుంచు మహా రచన - ఈ నవల.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good