దళితుల సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర' అనే ఈ గ్రంథం రాసే సమయంలో, పుస్తకాల అధ్యయనంతో పాటు, నేను పోరాటాల కాలంలో అనేక దళిత వాడల్లో జీవించిన అనుభవం కూడా ఉపకరించింది. దళితుల సామాజిక చరిత్ర చాలా లోతైంది, విశ్లేషణాత్మకమైంది. వివరాణాత్మకమైంది. దళితులు భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలలో, భాషల్లో దేశీయ సంస్కృతిని రూపొందించిన వారు. దళితులు భౌతిక దాడుల్నే కాకుండా, భౌతిక, సాంస్కృతిక, తాత్త్విక దాడులను కూడా ఎదుర్కొన్నారు. ఆ అంశాలన్నీ వీలున్నంత వరకు ఈ గ్రంథంలో విశ్లేషణాత్మకంగా రాయడం జరిగింది. ఈ పుస్తకం దళితులు ఈ దేశ నిర్మాతలుగా, ఈ సంస్కృతీ నిర్మాతలుగా తమను తాము నిలబెట్టుకోవడానికి, నిరూపించుకోవడానికి ప్రామాణిక గ్రంథం అవుతుంది. - డా|| కత్తి పద్మారావు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good