ఈ పుస్తకంలో కంప్యూటర్ శాస్త్రం, డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం, విండోస్ ఎక్ష్ పి, యం.యస్.ఆఫీస్, యం.యస్.ఎక్సెల్, యం.యస్.పవర్ పాయింట్, యం.యస్.అక్షెస్, గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good