''చినుకుల్లో చిరుమంటలు'' కథా సంపుటిలో

1. లైఫ్‌టైం ఎఛీవ్‌మెంట్‌, 2. అవునా...?, 3. ఒక చందనపు చెట్టు, 4. చలి చీమలు, 5. మూడు ప్రశ్నలు - మూడు ముళ్ళు, 6. జస్ట్‌ లాజిక్‌, 7. విస్కీ చుక్కలు - గంధం చెక్కలు, 8. గాళ్‌ ఫ్రెండ్‌, 9. ట్యూషన్‌, 10. బస్సు మిస్సయిన మిస్‌, 11. గిల్టీ, 12. ఊబి, 13. ఇదా అసలు విషయం, 14. అక్టోపస్‌, 15. చినుకుల్లో చిరుమంటలు, 16. రైలు వెళ్ళిపోయింది. 17.  టచ్‌ మీ నాట్‌..., 18. కుక్క ఉన్నది జాగర్త, 19. రోడ్స్‌ హావ్‌ నో ఫీలింగ్స్‌, 20. ఎలక్షన్లొచ్చి, 21. ''రా..రా.. మా ఇంటి దాకా...'' అనే కథలు ఉన్నాయి.

పేజీలు : 200

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good