రాతే విజయ విధాత
ప్రధాన విషయం : తల రాతకి - చేతిరాతకి సంబంధం ఉన్నది.
తలరాతకు చేతిరాతకు సంభందం ఏంటి అంటున్నారా? ఖచ్చితంగా ఉంది. చేతిరాత బాగుంటే తలరాత కూడా తప్పక బాగుంటుంది. కేవలం ఆహారపు ఆలవాట్లే కాకుండా చేతివ్రాత కూడా ఆరోగ్యంపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. హాండ రైటింగ్ మెదడు మీద శరీరం మీదప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మీ చేతిరాతను బట్టి మీరేంటో తెలుసుకోవచ్చు . ఆలాగే ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారో ఆలాగే  చేతివ్రాతను మార్చుకోవచ్చు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good