ఈ పుస్తకంలో ప్రాముఖ్యత, నిర్వచనము, భేదాలు, సమ్మేళనాలు - ఫార్ములాలు, ముఖ్య సూత్రాలు, శాస్త్రజ్ఞులు కనుగొన్న విషయాలు, భౌతికరాసులు - ప్రమాణాలు, కొన్ని ముఖ్య సమీకరణ, ములకలలో ఎలక్ట్రాన్ అమరిక గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good