పాలిత వర్గాలను అణచివేయడానికి పాలకవర్గాలు మతాన్ని ఒక సాధనంగా వినియోగించుకుంటున్నాయన్న సంగతి తెలియాలంటే మతాన్ని గురించి సవిమర్శనాత్మక అవగాహన అవసరం. అందుకు ఈ చిన్ని పుస్తకం కొంతమేరకు తోడ్పడగలదు. ఈ పుస్తకంలో బౌద్ధ, యూదు, క్రైస్తవ, ఇస్లాంలకు సంబంధించిన అధ్యాయాలు సెర్గియ్‌ తొకరేవ్‌ రచించిన హిస్టరీ ఆఫ్‌ రిలిజియన్‌ అన్న గ్రంథములోని వాటికి అనువాదము. 'భారతదేశంలో మతం' అన్న అధ్యాయాన్ని కొద్దిపాటి మార్పులతో అనువాదం చేయడం జరిగింది.

పేజీలు : 130

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good