ఈ గ్రంథంలో తేదీల వారీగా,
అంతర్జాతీయ, జాతీయ, ప్రాంతీయ
- దినోత్సవాలు, వాటి పుట్టుక, ప్రాముఖ్యత
- శాస్త్రవేత్తలు, వారి ఆవిష్కరణలు
- నాయకులు, వారి జయంతులు, వర్ధంతులు
- క్రీడాకారులు, కళాకారులు, వారి జయంతులు, వర్ధంతులు
ఆసక్తిని కలిగించే విజ్ఞానదాయక విషయాల పుట్టుక, ప్రాముఖ్యత
భారత చరిత్రలో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న అరుదైన సందర్భాలు వున్నాయి. హైస్కూల్‌, కాలేజీ విద్యార్ధినీ, విద్యార్ధులకు, పోటీ పరీక్షలకు తయారయ్యే యువతీయువకులకు, సామాన్య పరిజ్ఞానం కోసం గృహిణులు, ఉద్యోగులకు విషయాలను నెమరు వేసుకునే సీనియర్‌ సిటిజన్లకు ఒకరికేమిటి అందరికీ ప్రాధమిక పరిజ్ఞానం అందించే అనేక అంశాలతో ఈ గ్రంథం రూపుదిద్దుకుంది. ఇంటింటా ఉండదగిన మంచి రిఫరెన్స్‌ గ్రంథమిది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good