బుద్ధుడు యోగుల్లో చక్రవర్తిలాంటివాడు' - ఆది శంకరాచార్య
'దాస్య విమోచన గురించిచ,, దు:ఖ నిరోధం గురించి, సమ సమాజాన్ని గురించి బోధించి, మూఢ నమ్మకాలకు తావులేకుండా, మనిషిని మానవతా విలువలవైపు నడిపించే బౌద్ధం అన్ని మతాలకంటే ఉన్నతమైనది.' - కారల్‌ మార్క్స్‌
'ఈ భూమి మీద ఆచరణలో ఉన్న మతాలన్నింటిలోనూ, శాస్త్రీయ జ్ఞానానికి అనుగుణంగా తన బోదనలు చేసింది బౌద్ధమతమే. ఆధునిక, శాస్త్రీయ అవసరాలకు సరిపోయే మతం ఏదైనా ఉన్నదా అంటే అది బౌద్ధమతమే.' - ఆల్బర్ట్‌ ఐన్‌స్టీన్‌
'ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పటివరకు పుట్టిన అందరిలో అత్యంత గొప్పవాడు బుద్ధుడు.' - రవీంద్రనాథ్‌ ఠాగోర్‌
'శీలం, ప్రజ్ఞల్లో బుద్ధుడు క్రీస్తును కూడా మించిపోయాడు.' బెట్రాండ్‌ రస్సెల్‌
'ఏసుక్రీస్తు బోధనలలో నూటికి తొంభైశాతం బౌద్ధం నుంచి స్వీకరించినవే...ఆధునిక ప్రపంచానికి సరిపోయే మతం బౌద్ధమే.
...ప్రపంచాన్ని రక్షించగల శక్తి ఒక్క బౌద్ధానికి మాత్రమే ఉంది.... సంస్కర్తలందరిలోనూ అత్యుత్తముడు గౌతమబుద్ధుడు...
బుద్ధుడు నా గురువు.' - అంబేద్కర్‌

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good