దసరా పండగ వచ్చింది
సరదాలెన్నో తెచింది
దీపావళి పండుగ వచ్చింది
టపాకాయలు తెచింది
సంక్రాంతి పండుగ వచ్చింది
కొత్త బట్టలు తెచింది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good