శాతవాహనులు అనే రాజవంశం వారు 2000 సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఆంధ్ర దేశాన్ని పాలించారు. వీరిలో తోలి రాజు శ్రీ ముఖుడు. ఇతని కుమారుడు శాతకర్ణి. ఈ వంశంలో ఒక  గొప్ప రాజు హాలుడు. కవులను, పండితులను పోషించారు. తానూ గాధ సప్తస్యతి అనే గ్రంధాన్ని ప్రాకృత బాషలో రాసారు. తరువాత గొప్పరాజు గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి. రాజ్యాన్ని బాగా విస్తరించారు. వీరు నాణ్యాలను ముద్రించారు. సముద్ర వ్యాపారం బాగా విస్తరించారు. భావన నిర్మాణ కళను ప్రోత్సహించారు. బౌద్ధ, జైన మతాలను ఆదరించారు. బౌద్ధ భిక్షువులకు గుహాలయాలు నిర్మించారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good