మనదేశం ప్రకృతి అందాలకు పెట్టింది పీరు. అందు అందచందాల సీమ కాశ్మీరు ఒకటి. అచటి ప్రకృతి శోభ, మంచుకొండలు ... సెలయేర్లు ... కొండల అంచున సాగే రహదారులు... నిలువెత్తు కోనిఫర్ వనాలు... చల్లని మలయా మారుతాలు... పండ్ల తోటలు... పూదోతలు... నిలువెత్తు శిఖరాలు.. సువిశాలమైన లోయలు... చూడటానికి రెండు కాల్ చాలవు. కాశ్మీరు అంటా అందాలరాసిలా ఉంటుంది. అందరం ఏదొక రోజు కాశ్మీరు చూసి తరించాల్సిందే. ఆ సీమ గురించి ఎంతయినా రాయచ్చు. కాశ్మీరు ప్రాతాన్ని ఈ గ్రంధ రచయిత  బొర్రా గోవర్ధన్ తన యాత్ర బృదంతో పర్యటించారు . కనులారా చూసిన వారి అనుభవాలను కొన్ని మీ ముందు ఉంచుతున్నాం. ముందుకు సాగండి. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good