బషీర్ బాగ్ వికసించిన విద్యుత్తేజమైతే ముదిగొండ చెలరేగిన జనసమ్మర్దం. వెరసి మహాకవి ఆశించిన నవ కవితా ప్రస్థానం. ముదిగొండ ముష్కరకాండతో తారాస్థాయికి చేరిన భూ పోరాట ప్రభంజనంపై తెలుగు కవుల ప్రతిస్పందన ఈ సంకలనం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good